Kişisel Verilerin Korunması - Aydınlatma Metni

CARBON ARAÇ PAYLAŞIM VE TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna önem vermektedir. Şirketimiz; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unu (“Kanun”) uyarınca Veri Sorumlusu olarak addedilmektedir. Bu kapsamda tarafımız ile paylaşmış olduğunu kişisel verilerinize ilişkin Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında sizleri bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirketimizin faaliyetleri kapsamında sizlere kaliteli ve eksiksiz hizmet sağlamak üzere kişisel verilerinize ihtiyaç duymaktayız. Kişisel verileriniz, ilgili ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile sağlanacak hizmetten faydalanmak üzere online ortamda oluşturduğunuz kayıt sırasında, mobil uygulamalar benzeri vasıtalar ile sosyal medya üzerinden, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak veya Kanun’da belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Genel veya onayınızla özel nitelikli kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlarla, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket birimleri, ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ile yasal azami süreler aşılmamak üzere bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun biçimde öngörülecek sürelere uygun olarak yurt içinde veya yurt dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, saklanma, muhafaza edilme, işlenme, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, açıklanma, paylaşım, aktarılma, transfer ve kişisel veri mevzuatında öngörülen sair işlenmelere tabi tutulmaktadır.

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve/veya hizmetlerin kullanılması, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası, satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması ile üyelik, satış, reklam, iletişim, promosyon, pazarlama ve bunlara ilişkin bilgilendirme ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması ve sunulmakta olan hizmetlerin tedarikinde sürekliliğin sağlanması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi amacıyla, tarafınıza sağlanan hizmetlere ilişkin işlem ve işlerin yürütümü, hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması, sözleşmesel edimin gereği gibi ifade edilebilmesi, hizmet kalitesi vb. hususların takibi amacıyla, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, hukuka, ahlaka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel olarak, haklarınıza halel gelmeyecek şekilde ve meşru amaçlarla, işlendiği amaçlar ile bağlantılı ve sınırlı ve yine bu amaçlar dahilinde mevzuatta belirtilen sürelere uygun bir şekilde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimiz toplamış olduğu kişisel verileri; Kanun ve ikincil düzenlemeler ile öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde olmak kaydıyla yukarıda belirtilen amaçlarla yurt içinde veya yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza, iş bağlantılarımıza, hizmet amaçlarımız doğrultusunda veya ilgili mevzuatlarla düzenlenmiş ve emredilmiş olan denetleyici ve düzenleyici resmi kurumlara aktarılmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak, aşağıda yer alan haklarınız ile ilgili, veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize başvurma hakkınız bulunmaktadır.

Carbon sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. Carbon, işbu Gizlilik Politikası’nı Platform üzerinden ya da e-posta vasıtasıyla bildirerek dilediği zaman değiştirebilir. Carbon’un değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri bildirim tarihinde yürürlük kazanır.

Kişisel Veri Sahiplerinin Haklarını Kullanma Yöntemi

Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı ile ilgili taleplerinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerden; kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirketimize daha önceden bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. Bu kapsamda yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi ve iletişim bilgilerinizi tespit edici gerekli bilgiler ile yukarıda belirtilen haklarınızdan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; hello@carbonmobility.com adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.

Teknolojiyi Şimdi Kullanın

14 Günlük Ücretsiz Kullanın

Diğer
  • Müşteriler
  • Uygulamalar
  • Destek Merkezi
  • Kullanım Kılavuzu
  • Sıkça Sorulan Sorular
  • Api
Carbon Hakkında
Güvenlik